Välkommen till Floda Jaktskytteklubb!

Skjutprogramets första skjutning 
sker Torsdag den 24/4 

Lycka till under säsongen!!

Ett bättre skytte: Gå in och se på filmerna