Bokning av banan

Vid bokning av Älg- eller Duvbanan.

Sätt anslag vid respektive bana och meddela
Leif på tfn 070-233 23 55
eller
Erik på tfn 070-553 12 31
för information till jaktskyttekamraterna på hemsidan.

BOKNINGAR AV BANAN:

  

 Tisdag 26-SEP-2017, kl 16.00-20.00

  Lerduvebanan bokad i utbildningssyfte av

 Staffan Facht