Bokning av banan

Vid bokning av Älg- eller Duvbanan.

Sätt anslag vid respektive bana och meddela
Leif på tfn 070-233 23 55
eller
Erik på tfn 070-553 12 31
för information till jaktskyttekamraterna på hemsidan.

Skjutning vid bokad bana kräver att skjutledare finns tillgänglig.

Lördag 18 maj, kl 09.00-12.00


Älgbanan bokad av Vegergsbergs Jaktlag