Bokning av banan

Vid bokning av Älg- eller Duvbanan.

Sätt anslag vid respektive bana och meddela 

Erik på tfn 070-553 12 31
för information till jaktskyttekamraterna på hemsidan.

Skjutning vid bokad bana kräver att skjutledare finns tillgänglig.

Älgbanan bokad av medlem Dariuz Steipen

Lördag 28 maj 

Kl 09.00-12.00

Banan bokad av Ökna Jaktlag

Måndag 30 Maj 

Kl.14-20