Jaktstig 2015

Avstånd

Skilje 1 Rådjuret : 31,05
Skilje 2 Morkulla : 15,10

Slutresultat Klass - JUNIOR

Slutresultat Klass - DAM

Slutresultat Klass - Yngre Oldboys

Slutresultat Klass - Äldre Oldboys

Slutresultat Klass - Öppen