Jaktstig 2016

Avstånd

GÅS: 18,80 meter

HUND: 31,90 meter

Slutresultat Klass - Junior

Slutresultat Klass - DAM

Slutresultat Klass - Yngre Oldboys

Slutresultat Klass - Äldre Oldboys

Slutresultat Klass - Öppen